Αθήνα

 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΑΘΗΝΑ

08.15

12.00

15.00

20.00

ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ & ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

07.00

09.00

12.00

21.00

ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΑΓΡΙΝΙΟΥ & ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ


Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα εκδοτήρια στο τηλ. 2665 0 22309 για τυχόν αλλαγές δρομολογίων